Skip to content

สามารถมาพูดคุยกันได้ในช่องทางข้างนี้เลยค่า

Line OpenChat: Xeiji Wu Qi’s living room

Join line OpenChat "Xeiji Wu Qi's living room"

FB : https://www.facebook.com/xeijiandwuqi

หรือ twitter : xeiji_wuqi (แต่ทวิตเตอร์จะออกแนวบ่นไปเรื่อยเปื่อยมากกว่า5555)

และหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในเรื่องถัดๆ ไปนะคะ 🙂